Гончара 17-23: Ухвала суду від 25.12.2011 про заборону будівельних робіт

  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

 

УХВАЛАСправа №  57/4

 

15.12.11

 

 

За позовом           Заступника прокурора міста Києва в інтересах держави в особі

1) Державного агентства земельних ресурсів України;

2) Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

до                     1) Київської міської ради;

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна група";

3) Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку "Гончара 21"

про                     про визнання протиправним та скасування рішення пункту 65 рішення №419/1829 від 15.07.2004р., рішення №1269/4102 від 22.11.2007р., визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки від 05.04.2006р., державного акту на право власності на землю, визнання відсутності права власності та користування на земельну ділянку

                                                                                                          Суддя Гулевець О.В.

Представники сторін: не викликались

 ОБСТАВИНИ  СПРАВИ:

  Заступник прокурора міста Києва звернувся до Господарського суду міста Києва в інтересах держави в особі 1) Державного агентства земельних ресурсів України; 2) виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з позовом до 1) Київської міської ради; 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна група"; 3) Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку "Гончара 21" про визнання протиправним та скасування рішення пункту 65 рішення №419/1829 від 15.07.2004р., рішення №1269/4102 від 22.11.2007р., визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки від 05.04.2006р., державного акту на право власності на землю, визнання відсутності права власності та користування на земельну ділянку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.12.2011р. порушено провадження у справі № 57/4 та призначено справу до розгляду на 24.01.2012р.

В позовній заяві Заступник прокурора міста Києва просить суд вжити заходів до забезпечення позову шляхом:

1)          накладення арешту на земельні ділянки, що розташовані за адресою:

-          вул. Олеся Гончара, 21 у Шевченківському районі м. Києва, площею 0,1272 га, кадастровий номер: 8 000 000 000:91:173:0016;

-          вул. Олеся Гончара, 17-23 у Шевченківському районі м. Києва, площею 0,0691 га, кадастровий номер: 8 000 000 000:91:173:0012;

-          вул. Олеся Гончара, 17-23 у Шевченківському районі м. Києва, площею 0,2454 га, кадастровий номер: 8 000 000 000:91:173:0011.

2)          Заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна група" (просп. 40-річчя Жовтня, 100/2, м. Київ, 03127; код ЄДРПОУ 32486636) та будь-яким іншим особам, з якими укладено договори на проведення будівельних робіт за вказаною адресою, вчиняти будь-які дії щодо проведення будівельних та вишукувальних робіт щодо будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення та вбудованим паркінгом на території земельної ділянки по вул. Олеся Гончара, 17-23 в Шевченківському районі м. Києва.

3)          Заборони  Товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна група" (просп. 40-річчя Жовтня, 100/2, м. Київ, 03127; код ЄДРПОУ 32486636) та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії з вищезазначеними земельними ділянками, у тому числі укладати договори, вчиняти інші правочини стосовно цих земельних ділянок.

          Обґрунтовуючи  заяву про вжиття заходів до забезпечення прокурор посилається на те, що на даний час право користування та власності на земельні ділянки, що розташовані за адресою: вул. Олеся Гончара, 21 у Шевченківському районі м. Києва, площею 0,1272 га, кадастровий номер: 8 000 000 000:91:173:0016; вул. Олеся Гончара, 17-23 у Шевченківському районі м. Києва, площею 0,0691 га, кадастровий номер: 8 000 000 000:91:173:0012; вул. Олеся Гончара, 17-23 у Шевченківському районі м. Києва, площею 0,2454 га, кадастровий номер: 8 000 000 000:91:173:0011, посвідчено державним актом на право власності на землю, договорами оренди земельних ділянок, договором купівлі-продажу земельної ділянки, які є чинними, а це в свою чергу може привести до подальшого протиправного відчуження зазначених земель.

          Також необхідність вжиття заходів забезпечення позову Заступник прокурора міста Києва, мотивує запобіганням відчуженню чи обтяженню зобов'язаннями спірних земельних ділянок та недопущенням знищення національної культурної спадщини, захисту прав громадян на культурну спадщину.

          Таким чином, Заступник прокурора міста Києва стверджує, що, є всі підстави вважати що не вжиття заходів до забезпечення позову може утруднити або зробити неможливим виконання рішення суду.

          Розглянувши заяву Заступника прокурора міста Києва про вжиття заходів до забезпечення позову, суд дійшов висновку про її часткове задоволення з огляду на наступне.

Забезпечення позову, за своєю правовою природою, є засобом запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів держави, територіальних громад, юридичних або фізичних осіб.

У відповідності до ст. 66 ГПК України, господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Отже, із змісту зазначеної норми вбачається, що підставою для вжиття заходів до забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення про те, що невжиття заходів до забезпечення позову у подальшому утруднить або зробить неможливим виконання рішення господарського суду у разі задоволення заявлених вимог.

Позов, згідно ч. 1 ст. 67 ГПК України, забезпечується накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві; забороною відповідачеві вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору .

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення права (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Заява про забезпечення позову, є обґрунтованою із зазначенням адекватного засобу забезпечення позову. При цьому, обов’язок доказування покладається на особу, яка подала заяву про забезпечення позову. Доказування повинно здійснюватися за загальними правилами відповідно до ст. 33 ГПК України, яка передбачає обов’язковість подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов’язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Предметом позову є матеріально-правова вимога позивача до відповідача, що кореспондує зі способами захисту порушеного прав. Предмет позову повинен мати правовий характер і випливати з певних матеріально-правових відносин.

Як вбачається з матеріалів справи №57/4, предметом спору у даній справі є саме: визнання недійсним та скасування п. 65 рішення Київської міської ради №419/1829 від 15.07.2004р. "Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею", визнання недійсним договору оренди земельної ділянки площею 0,2454 га, яка знаходиться по вул. Олеся Гончара, 17-23 у м. Києві, визнання недійсним договору оренди земельної ділянки площею 0,0691 га, яка знаходиться по вул. Олеся Гончара, 17-23 у м. Києві, визнання недійсною угоди про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 22.10.2004р. за №91-6-00354 (про поновлення), визнання недійсним та скасування рішення Київської міської ради від 22.11.07 № 1269/4102 "Про передачу земельної ділянки об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Гончара, 21" для обслуговування та реконструкції житлового будинку на вул. Олеся Гончара, 21 у Шевченківському районі м. Києва", визнання недійсним виданий об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Гончара, 21" державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №030095, зареєстрований 04.04.08 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за № 01-8-00155, визнання недійсним та скасування рішення Київської міської ради від 22.11.07 № 1269/4102 "Про передачу земельної ділянки об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Гончара, 21" для обслуговування та реконструкції житлового будинку на вул. Олеся Гончара, 21 у Шевченківському районі м. Києва", визнання недійсним виданий об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку "Гончара, 21"  державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 030095, зареєстрований 04.04.08 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за № 01-8-00155, визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,1272 га (кадастровий номер 8000000000:91:173:0016), визнання відсутності у Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна група"  права власності на земельну ділянку, що розташована на вул. Олеся Гончара, 21 у Шевченківському районі м. Києва, площею 0,1272 га, визнання відсутності у Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна група" права користування земельними ділянками, що розташовані на вул. Олеся Гончара, 17-23 у Шевченківському районі м. Києва, площею 0,0691 га (кадастровий номер 8000000000:91:173:0012) вартість якої становить 595307,96 грн. та площею 0,2454 га (кадастровий номер 8000000000:91:173:0011) вартість якої становить 2114161,70 грн.

Як встановлено матеріалами справи, на підставі оспорюваних рішень укладено договори оренди земельних ділянок між Київською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна група", а право власності Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Гончара, 21"  на земельну ділянку площею 0,1272 га. було перереєстровано на Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна група", який як власник не позбавлений можливості в будь-який момент здійснити відчуження спірної земельної ділянки, що утруднить та унеможливить виконання рішення суду у даній справі у разі задоволення позовних вимог.

З огляду на вищевикладене, враховуючи доводи прокурора, а також пов’язаність заходів забезпечення позову з предметом спору, наявність обставин, які свідчать про можливість утруднення або унеможливлення виконання рішення суду у разі задоволення позову та невжиття заходів забезпечення позову, суд дійшов висновку про доцільність накладення арешту на земельні ділянки, що розташовані за адресою: вул. Олеся Гончара, 21 у Шевченківському районі м. Києва, площею 0,1272 га, кадастровий номер: 8 000 000 000:91:173:0016; вул. Олеся Гончара, 17-23 у Шевченківському районі м. Києва, площею 0,0691 га, кадастровий номер: 8 000 000 000:91:173:0012; вул. Олеся Гончара, 17-23 у Шевченківському районі м. Києва, площею 0,2454 га, кадастровий номер: 8 000 000 000:91:173:0011 та заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна група" та будь-яким іншим особам, з якими укладено договори на проведення будівельних робіт за вказаною адресою, вчиняти будь-які дії щодо проведення будівельних та вишукувальних робіт щодо будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення та вбудованим паркінгом на території земельної ділянки по вул. Олеся Гончара, 17-23 в Шевченківському районі м. Києва.

Разом з тим суд відзначає, що умови та порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що підлягають примусовому виконанню в разі невиконання їх у добровільному порядку визначаються Інструкцією про проведення виконавчих дій, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 15.12.1999р. № 74/5, відповідно до п 5.6.1. якої арешт майна полягає у проведенні його опису, оголошенні заборони розпоряджатися ним, а в разі потреби - в обмеженні права користування майном або його вилученні в боржника та передачі на зберігання іншим особам.

За таких обставин, накладення арешту на майно включає в себе також заборону вчинення дій щодо розпорядження таким майном, в тому числі, щодо його відчуження.

Таким чином, з огляду на викладене, а також враховуючи, що предметом розгляду у даній справі є вимоги про визнання протиправним та скасування рішення пункту 65 рішення №419/1829 від 15.07.2004р., рішення №1269/4102 від 22.11.2007р., визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки від 05.04.2006р., державного акту на право власності на землю, визнання відсутності права власності та користування спірними земельними ділянками та зважаючи на те, що накладення арешту на земельні ділянки включає в себе також заборону вчинення дій щодо розпорядження ними, суд визнає захід до забезпечення позову у вигляді заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна група"  та будь-яким іншим особам, вчиняти будь-які дії з вищезазначеними земельними ділянками, у тому числі укладати договори, вчиняти ішні правочини стосовно земельних ділянок, а тому суд відмовляє у задоволенні поданої заяви в цій частині.

Керуючись ст.ст. 66, 67, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

У Х В А Л И В:

  1.          Заяву Заступника прокурора міста Києва про забезпечення позову задовольнити частково.

2.          З метою забезпечення позову у справі № 57/4:

          1)  Накласти арешт земельні ділянки, що розташовані за адресою:

-   вул. Олеся Гончара, 21 у Шевченківському районі м. Києва, площею 0,1272 га, кадастровий номер: 8 000 000 000:91:173:0016;

-    вул. Олеся Гончара, 17-23 у Шевченківському районі м. Києва, площею 0,0691 га, кадастровий номер: 8 000 000 000:91:173:0012;

-    вул. Олеся Гончара, 17-23 у Шевченківському районі м. Києва, площею 0,2454 га, кадастровий номер: 8 000 000 000:91:173:0011.

          2)          Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна група" (просп. 40-річчя Жовтня, 100/2, м. Київ, 03127; код ЄДРПОУ 32486636) та будь-яким іншим особам, з якими укладено договори на проведення будівельних робіт за вказаною адресою, вчиняти будь-які дії щодо проведення будівельних та вишукувальних робіт щодо будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення та вбудованим паркінгом на території земельної ділянки по вул. Олеся Гончара, 17-23 в Шевченківському районі м. Києва.

3.          В іншій частині у задоволенні заяви про вжиття заходів до забезпечення позову відмовити.

4.          Стягувачем за даною ухвалою є: 1) Державне агентство земельних ресурсів України (03680, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3, код ЄДРПОУ 00032632).

          2) Виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, код ЄДРПОУ 00022527).

5.          Боржником за даною ухвалою є: Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна група" (03127, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, буд. 100/2; код ЄДРПОУ 32486636).

6.          Ухвала набирає чинності з дати її прийняття 15.12.2011р. та може бути оскаржена в установленому законом порядку.

7.          Примірники даної ухвали направити учасникам провадження у справі.

 

  Ухвала про забезпечення позову підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому чинним законодавством України для виконання судових рішень, та може бути пред’явлена до виконання в передбаченому чинним законодавством порядку протягом одного року з дати її прийняття до 15.12.2012р.  Суддя                                                                                                                                           О.В.Гулевець

 

Джерело: http://reyestr.court.gov.ua/Review/19912035